Spółka przekazuje, że po dokonaniu analizy nie będzie publikować aktualności w formie nagrań na YouTube.

Powyższe jest spowodowane niewielkim zainteresowaniem – mała liczba pytań, a także powracającymi tematami, na które Spółka nie jest w stanie udzielić konkretnych odpowiedzi takich jak np. konkretne daty premier gier.

Jednocześnie dotychczas prowadzona komunikacja z akcjonariuszami poprzez oficjalne raporty ESPI (bieżące, okresowe), prowadzone na bieżąco chaty inwestorskie (średnio raz na kwartał), dni inwestorskie (raz-dwa razy na rok), aktualności inwestorskie na stronie www w formie newslettera, komunikację przez pocztę mailową, aktywność w mediach branżowych i biznesowych z udziałem obsługującej spółkę agencji IR w ocenie Spółki jest obecnie wystarczająca dla przedstawienia bieżącej i rzetelnej informacji o działalności Spółki i jej grupy.

Spółka zwraca uwagę, że daty premier gier oraz raporty sprzedażowe gier wydanych są na bieżąco publikowane na stronie www. spółki pod adresem https://ultimate-games.com

Spółka zachęca także do bezpośredniego kontaktu pod adresem e-mail – contact@ultimate-games.com