Spółka przekazuje do informacji, że zawarła umowę z Paradagim Shift CO., Ltd z siedzibą w Japonii na wydanie gry Bug Academy na terenie Japonii. Umowa obejmuje wydanie gry na konsole Xbox oraz Nintendo Switch.

Szczegółowe daty dotyczące wydania oraz ceny zostaną podane w osobnym komunikacie.