Spółka Ultimate Games S.A. informuje, że zawarła umowę z Games Incubator sp. z o.o., na mocy której Ultimate Games będzie portować i wydawać gry Games Incubator na konsole.

Na chwilę obecną umowa obejmuje gry Animal Shelter Simulator, Police Shootout, Police Interceptors, Car Detailing Simulator, Ship Graveyard Simulator, Disco Simulator, Monuments Flipper .