Ultimate Games S.A. przekazuje do informacji, że gra Rover Mechanic Simulator została pomyślnie zaakceptowana przez Sony. W związku z powyższym data premiery gry została ustalona na 6 grudnia 2021 r.

Strona gry będzie widoczna w sklepie kilka dni wcześniej tj. 1 grudnia 2021 r.

Cena gry będzie wynosić: 12.99€ / $13.99