Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 informuje, iż według stanu na dzień 12.06.2021 r. liczba graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej Emitenta w sklepie STEAM („lista życzeń – wishlist”) wynosi 1,205 mln graczy (tzw. „wishlist outstanding”), a liczba wszystkich dodań tzw. „wishlist additions” 2,232 mln graczy.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że wpływ na budowanie listy życzeń w raportowanym okresie (od 12.03.2021 r. tj. dnia publikacji poprzedniego raportu w tej sprawie) miały m.in.:

  • promocje na gry Emitenta organizowane w sklepie STEAM;
  • premiery nowych gier Spółki;
  • publikacje nowych gier Emitenta w sklepie Steam.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż lista życzeń – wishlist jest najważniejszym w ocenie Zarządu Spółki wskaźnikiem potencjału sprzedażowego gier na platformie PC.