Miło nam poinformować, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki UF Games SA tj. spółki z grupy Ultimate games SA podjęło w dniu 19.05.2021 uchwałę zgodnie z którą zostanie wypłacona dywidenda dla akcjonariuszy.

W związku z powyższym dla Ultimate Games przypadnie 243 tys zł, co jest kwota 5-krotnie wyższą niż w roku 2019.