Spółka Ultimate Games S.A. zawarła z PlayWay S.A. umowę na port i wydanie gry Car Mechanic Simulator 2018 na konsolę Nintendo Switch.

Gra zostanie przeportowana przez spółkę zależną Ultimate Games S.A. – Console Way S.A. Premiera gry jest zaplanowana na 2021 rok.

Informacje dotyczące daty premiery oraz ceny gry zostaną podane w późniejszym czasie.

Car Mechanic Simulator 2018