Spółka Ultimate Games S.A. zawarła z Inlogic Software s.r.o. (z siedzibą w Banská Bystrica, Słowacja) umowę na konwersję i wydanie pięciu (5) gier na konsole Nintendo Switch. 

Lista gier, które zostaną wydane przez Spółkę znajduje się poniżej: 

  1. Kids Animal: Colouring
  2. Helix Color Jump
  3. Amazing!
  4. Clean The Road
  5. Rising Up

Informacje na temat daty wydania oraz ceny gier zostaną podane w późniejszym czasie.