Spółka Ultimate Games S.A. zawarła umowę z osobą fizyczną, dotyczącą konwersji oraz wydania gry Hentai Mosaique Puzzle na konsolę Nintendo Switch. Szczegółowe informacje dotyczące daty wydania oraz ceny gry, zostaną przekazane w późniejszym czasie.