Spółka Ultimate Games S.A. zawarła z Console Labs S.A. umowę na konwersję i wydanie gry Car Demolition Clicker na konsole Nintendo Switch i Xbox One.

Spółka planuje wydać grę na w/w konsole w 2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące daty wydania oraz ceny gry, zostaną podane w późniejszym czasie.