Ultimate Games S.A. zawarło umowę ramową ze spółka z grupy PlayWay – Dev4Play Sp z o.o.

Zgodnie z umową, Ultimate Games S.A. będzie wydawało na swoim koncie wydawniczym – kilka, a następnie kilkanaście gier rocznie wykonanych przez Dev4Play na konsolę Nintendo Switch.