Spółka Ultimate Games S.A. przekazuje do informacji, że powołana w 2019 spółka ULTIMATE VR, posiada obecnie 3 licencje na port i wydanie poniższych gier:

  • REPO MAN VR
  • Fishing Adventure VR
  • Professional Fishing VR