Spółka informuje, że podpisała umowy z IceTorch Interactive S.A. na wykonanie portu gry Help Me Doctor! na Nintendo Switch.

Druga z gier to Ultra Off-Road 2019: Alaska, która po sukcesie na Nintendo Switch, zostanie wydana również przez Ultimate Games S.A. na konsole PlayStation i XBOX.