Wyniki finansowe

//Wyniki finansowe
Wyniki finansowe2018-10-22T16:13:19+00:00

Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A.

Wyszczególnienie20162017III kw. 2017III kw. 2018
Przychody netto ze sprzedaży112 600,001 261 141,58391 908,901 860 334,89
Zysk ze sprzedaży-14 434,70245 109,00-69 033,69784 727,42
Amortyzacja0,000,000,001432,04
EBIT-14 435,10245 107,81-69 034,21784 519,34
Zysk netto-14 435,10401 600,30817 456,34679 809,71
Aktywa trwałe0,000,0072 000,0041 196,57
Aktywa obrotowe201 911,902 011 224,541 636 821,673 549 919,31
Zapasy112 500,00712 136,11517 196,051, 222 256,57
Należności krótkoterminowe20 519,00265 833,9041 065,80784 954,37
Środki pieniężne68 892,90980 557,10822 925,441 367 039,17
Kapitał własny190 564,901 763 575,281 582 221,382 884 777,26
Zobowiązania i rezerwy11 347,00247 649,26126 800,29706 338,62
Zobowiązania krótkoterminowe10 947,00211 185,9226 800,29426 338,62
Suma bilansowa203 911,902 011 224,541 709 021,673 591 115,88

Źródło: Emitent