Zarząd Spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Mateusz Zawadzki – Prezes Zarządu

Załącznik nr. 1 – Raport okresowy Spółki za II kwartał 2018 r.