Warszawa, 14 kwietnia 2023 roku
Drodzy Akcjonariusze,
Ubiegły rok był dla nas czasem intensywnej pracy nad nowymi produkcjami. Efektem tego jest wydanie 69 gier
i dodatków w 2022 r. Licząc tylko od początku 2023 roku do daty publikacji niniejszego raportu do sprzedaży
trafiło już 20 gier Spółki na różne platformy (STEAM, Nintendo Switch, XBOX).
2022 rok pod względem przychodów ze sprzedaży był najlepszym w dotychczasowej historii Spółki - jednostkowe
przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 27,2 mln (w 2021 r, było to 22,6 mln zł), a zysk netto
osiągnął poziom 5,2 mln (w 2021 r. 9,4 mln zł).
W ocenie Zarządu Spółki najważniejszym impulsem do wzrostu wyników w przyszłości będą tytuły przygotowane
na konsole tj. Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation.
Plan na 2023 r. zakłada, że Spółka umocni swoją pozycję na Nintendo Switch oraz istotnie zwiększy przychody
w segmencie pozostałych dużych konsol.
Swoje nadzieje wiążemy także z premierami gier na PC w sklepie STEAM. Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku
powinna być premiera 2 części gry komputerowej Thief Simulator, której Spółka jest deweloperem oraz
ogłoszenie 2-3 większych gier własnych (w tym Ultimate Hunting”), które są od jakiegoś czasu w procesie
produkcji.
Nie wiemy dziś, która gra będzie światowym hitem, np. na miarę Minecrafta, ważne, że posiadając tak
zdywersyfikowane portfolio produktowe, szanse na bycie beneficjentem zysków ze światowego hitu u nas
bardzo wysokie.
Liczymy że ten rok, jak i kolejne lata będą dla nas udane, a duża ilość nowych gier spowoduje stały i dynamiczny
wzrost przychodów Spółki.
Mateusz Zawadzki
Prezes Zarządu
Ultimate Games S.A