Warszawa, 14 kwietnia 2022 roku
Drodzy Akcjonariusze,
Ubiegły rok był dla nas czasem intensywnej pracy nad nowymi produkcjami. Efektem tego było wydanie 83 gier
i dodatków w 2021 r. z planami zwiększenia tej liczby w kolejnych latach. Aby ten cel można było zrealizować
Grupa dynamicznie przejmuje nowe zespoły, czy to w formie zespołów własnych (wewnętrznych) czy to spółek
celowych.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka tworzyła Grupę kapitałową, w skład której wchodziło 16 podmiotów, w
tym 4 spółki zależne i 12 jednostek stowarzyszonych.
Jednostki zależne:
1. 3T Games Sp. z o.o. główna gra to Hunting Simulator, z największym budżetem w historii Grupy (do 5
mln zł), z planem premiery na 2023 r.;
2. Games Box S.A. z kilkoma grami w portfolio, w tym Riot Control Simulator, który spotkał się z bardzo
dobrym odbiorem graczy;
3. Kapi Kapi Games Sp. z o.o. która skupia się na produkcji gry symulatora gracza giełdowego;
4. Ultimate Games Mobile S.A. zajmuje się portowaniem gier na urządzenia mobilne, na 2022 rok
przewidziano 3 premiery gier z portfolio grupy.
Wybrane jednostki stowarzyszone:
1. Ultimate VR Sp. z o.o. to studio założone przez Ultimate Games S.A. oraz Gaming Factory S.A. (także
notowana na GPW), którego działalność obejmuje przenoszenie gier z portfolio obu spółek na
urządzenia wirtualnej rzeczywistości (VR);
2. UF Games S.A. - prowadzi działalność na rynku gier wideo od 2018 roku, specjalizując się w pozyskiwaniu
licencji do portowania gier, głównie na konsolę Nintendo Switch. Studio zostało założone przez Ultimate
Games S.A. oraz Forever Entertainment S.A. Największym hitem spółki jest Thief Simulator na Nintendo
Switch. Działalność spółki jest bardzo zyskowna, spółka od początku działalności zwiększa zysk netto i
wypłaca dywidendę;
3. ConsoleWay S.A. specjalizuje się w portowaniu gier na konsolę Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation
4 oraz konsole nowej generacji. Na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. ConsoleWay S.A. portowało m.in.
tytuł Mr. Prepper z portfolio wydawniczego PlayWay S.A.;
4. Manager Games S.A. to wydawca i producent gier wideo, specjalizujący się w tworzeniu gier z segmentu
manager/tycoon. Flagowym tytułem studia, będącym obecnie w realizacji jest Car Mechanic Manager
2022. Warto zwrócić także uwagę na udaną premierę gry Drill Deal;
5. Demolish Games S.A. to studio, którego głównym przedmiotem działalności jest produkcja gier z
gatunku symulatorów na PC. Spółka jest właścicielem tytułów Demolish & Build 2017, Demolish & Build
2018 i Car Demolition Clicker. Aktualnie spółka pracuje nad swoim kluczowym tytułem - Demolish and
Build 23. Spółka od początku swojej działalności jest zyskowna i planuje wypłacać dywidendę;
6. 100 Games Sp. z o.o. koncentruje się na testowaniu QA gier (obecnie w realizacji około 50 projektów),
portowaniu na Nintendo Switch oraz konsole Xbox i PlayStation, a także na produkcji własnych tytułów.
Spółka pracuje aktualnie nad kilkunastoma tytułami na Nintendo Switch, Xbox i PC;
7. Golden Eggs Studio S.A. to utworzone w 2016 roku studio, które w swoim portfolio kilka projektów w
produkcji, które początkowo będą dystrybuowane na PC w serwisie Steam, a następnie na inne
platformy.
Nie wiemy dziś, która gra dzie światowym hitem, np. na miarę Minecrafta, ważne, że posiadając tak wiele
spółek (których liczba ciągle rośnie) i zespołów, szanse na bycie beneficjentem zysków ze światowego hitu u
nas bardzo wysokie.
Liczymy że ten rok jak i kolejne lata będą dla nas udane a duża ilość nowych gier spowoduje stały i dynamiczny
wzrost zysku netto Grupy.
Z poważaniem,
Mateusz Zawadzki
Prezes Zarządu
Ultimate Games S.A